Understøttede sygdomme

Følgende er en liste over sygdomme som indgår i SymptomTjekkers database. SymptomTjekker opdateres løbende med præciseringer, nye sygdomme, symptomer og spørgsmål. Der er derfor tale om en dynamisk database, hvorfor nedenstående liste alene er vejledende. Der kan optræde sygdomme på listen, som endnu ikke er koblet sammen med symptomer eller interviewspørgsmål. Du kan derfor ikke bruge SymptomTjekker til at udelukke sygdomme, men bør altid søge sundhedsfaglig hjælp, hvis du føler dig syg eller mistænker en særlig sygdom.

Aldersgruppe: