Betingelser

Læs betingelserne for anvendelse af servicen her på siden.

1. Introduktion

1.1 I det følgende redegør vi for vilkårene for brug af symptomtjekker services på symptomtjekker.dk.

1.2 Symptomtjekker.dk er en symptomtjekker, der er baseret på kunstig intelligens (AI-baseret). Baseret på de symptomer, som brugeren angiver, vil Symptomtjekker informere om mulige sygdomme og lidelser, som de angivne symptomer kan være indikation på. Symptomtjekker.dk stiller ikke en diagnose, og servicen bør ikke anvendes som alternativ til at søge medicinsk rådgivning hos en læge.

1.3 Symptomtjekker.dk´s informationer om mulige sygdomme og lidelser er alene baseret på de oplysninger, som du selv angiver i systemet, og oplysningerne verificeres eller efterprøves ikke.

1.4 Tal altid med din læge. Hvis du har en medicinsk tilstand eller symptomer skal du tale med en læge. Beslutninger, du træffer vedrørende en sygdomstilstand eller dit helbred, skal træffes i samråd med en læge og ikke på baggrund af vores informationstjeneste.

1.5 Symptomtjekker.dk må ikke anvendes i nødsituationer. Hvis du eller pårørende har en medicinsk nødsituation, skal du straks kontakte din læge eller alarmcentralen.

1.6 Ved at anvende symptomtjekker.dk, accepterer du disse betingelser. Kan du ikke acceptere disse betingelser, skal du straks forlade symptomtjekker.dk.

2. Rettigheder

2.1 Symptomtjekker.dk, inklusiv alt indhold og materiale på hjemmesiden (tekster, billeder, design, varemærker, logoer, etc.), ejes eller licenseres fuldt ud af Sygeforsikringen “danmark”.

2.2 Du har ret til at anvende symptomtjekker.dk på de vilkår, der er beskrevet i disse betingelser.

2.3 Alt indhold på symptomtjekker.dk, herunder men ikke begrænset til navne, logoer, tekst, software, ikoner, dokumenter, billeder, grafik, foto, lydfiler, musik og videoer tilhører Sygeforsikringen “danmark”, associerede selskaber eller samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til lovgivningen, herunder ophavsretsloven og varemærkeloven, og må kun anvendes efter forudgående, skriftlig tilladelse fra Sygeforsikringen “danmark”. Indholdet må ikke kopieres og/eller bruges af andre i nogen sammenhæng uden Sygeforsikringen “danmark”s forudgående, skriftlige samtykke.

3. Ansvarsbegrænsning

3.1 Sygeforsikringen “danmark” er ikke ansvarlig for noget tab, hverken direkte eller indirekte, der måtte opstå i forbindelse med brug af symptomtjekker.dk.

3.2 Information på symptomtjekker.dk gives uden nogen udtrykkelige eller stiltiende garantier for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.

4. Ændringer

4.1 Sygeforsikringen “danmark” forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på symptomtjekker.dk samt at nedlægge hjemmesiden og servicen.

4.2 Vi forbeholder os retten til at ændre disse betingelser uden forudgående varsel ved at offentliggøre de ændrede betingelser på hjemmesiden.

5. Lovvalg og værneting

5.1 Disse betingelser og brugen af symptomtjekker.dk er undergivet dansk ret, undtagen de danske lovvalgsregler.

5.2 Eventuelle tvister vedrørende disse betingelser og brugen af symptomtjekker.dk skal afgøres ved de almindelige danske domstole.